Winds of Change

 

Lake Turkana Wind Power heeft in nauwe samenwerking met de lokale bevolking een MVO beleid ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door de stichting ‘The Winds of Change’. Het doel van de stichting is om op duurzame wijze de levens van de mensen die woonachtig zijn in het gebied te verbeteren. Onder meer door bij te dragen aan het toegankelijk maken van sociale voorzieningen (onderwijs, water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en veiligheid), het verbeteren van infrastructuur (wegen, communicatie en elektriciteit), het verbeteren van de leefomgeving (voedselvoorziening, banen) en de bescherming van het milieu.

Dit MVO programma (CSR) is voortgekomen uit de wens van de initiatiefnemers van het project om ervoor te zorgen dat de bewoners van dit gebied een leven kunnen leiden dat vergelijkbaar is met het leven in andere gebieden in Kenia, met toegang tot alle basis sociale voorzieningen en voedselvoorziening als cruciale elementen. Het werk van de stichting Winds of Change zal gefinancierd worden uit de opbrengsten van het windproject.

 

winds-of-change-voetballertjes